Thà nghèo mà tự do còn hơn giàu mà nô ...


Thà nghèo mà tự do còn hơn giàu mà nô lệ.

Ngạn ngữ Nga

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự donghèo khógiàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống