Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội ...


Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội còn hơn lên án một người vô tội.
-
Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mạo hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống