Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội ...


Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội còn hơn lên án một người vô tội.
-
Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mạo hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống