Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà lên giường ngủ không ăn tối còn hơn ...


Thà lên giường ngủ không ăn tối còn hơn thức dậy nợ nần.
-
Rather go to bed with out dinner than to rise in debt.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống