Thà lấy thứ không thuộc về mình còn hơn ...


Thà lấy thứ không thuộc về mình còn hơn là để nó nằm quanh bị bỏ mặc.
-
It is better to take what does not belong to you than to let it lie around neglected.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống