Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi ...


Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương.
-
Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.

Amelia Earhart

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống