Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi ...


Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương.
-
Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.

Amelia Earhart

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống