Thà không giữ lời hứa còn hơn làm điều ...


Thà không giữ lời hứa còn hơn làm điều xấu để giữ nó.
-
Better break your word than do worse in keeping it.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống