Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà không giữ lời hứa còn hơn làm điều ...


Thà không giữ lời hứa còn hơn làm điều xấu để giữ nó.
-
Better break your word than do worse in keeping it.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống