Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà chịu bất công còn hơn tạo ra bất ...


Thà chịu bất công còn hơn tạo ra bất công.
-
Tis better to suffer wrong than do it.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bất công

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống