Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tất cả nỗi bất hạnh của tôi đến từ ...


Tất cả nỗi bất hạnh của tôi đến từ việc đánh giá quá cao người khác.
-
All of my misfortunes come from having thought too well of my fellows.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổgiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống