Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tất cả nỗi bất hạnh của tôi đến từ ...


Tất cả nỗi bất hạnh của tôi đến từ việc đánh giá quá cao người khác.
-
All of my misfortunes come from having thought too well of my fellows.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổgiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống