Tất cả mọi thứ sẽ đến với người ...


Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi.
-
Everything comes to him who hustles while he waits.

Thomas Edison

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931
© 2012 Danh ngôn cuộc sống