Tất cả mọi thứ chúng ta gọi là thật sự ...


Tất cả mọi thứ chúng ta gọi là thật sự được tạo nên từ những điều không thể coi là thật sự.
-
Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real.

Niels Bohr

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Đan Mạch
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 7/10/1885
Ngày mất: 18/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống