Tất cả mọi người đều có quyền bình ...


Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật.
-
All men have equal rights to liberty, to their property, and to the protection of the laws.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bình đẳngbảo vệ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.

Samuel Johnson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống