Tất cả mọi điều trên thế giới này ...

Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên.

Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên.
-
Everything that is done in the world is done by hope.

Martin Luther

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọngthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống