Tất cả lý trí của đàn ông không đáng ...


Tất cả lý trí của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ.
-
All the reasonings of men are not worth one sentiment of women.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống