Tất cả loài người được chia làm ba ...


Tất cả loài người được chia làm ba loại: những người bất di bất dịch, những người có thể xê dịch, và những người hành động.
-
All mankind is divided into three classes: those that are immovable, those that are movable, and those that move.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống