Tâm trí của một người phụ nữ sạch sẽ ...


Tâm trí của một người phụ nữ sạch sẽ hơn so với một người đàn ông: Cô thay đổi nó thường xuyên hơn.
-
A woman's mind is cleaner than a man's: She changes it more often.

Oliver Herford

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1863
Ngày mất: 5/7/1935

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống