Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tấm gương người tốt là triết lý nhìn ...


Tấm gương người tốt là triết lý nhìn thấy được.

Ngạn ngữ Anh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

triết lý

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống