Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? Nó ...


Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? Nó chắc chắn hơn.
-
Why is it better to love than to be loved? It is surer.

Sacha Guitry

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 21/2/1885
Ngày mất: 24/7/1957

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống