Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? Nó ...


Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? Nó chắc chắn hơn.
-
Why is it better to love than to be loved? It is surer.

Sacha Guitry

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 21/2/1885
Ngày mất: 24/7/1957
© 2012 Danh ngôn cuộc sống