Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ta từng là hoàng hậu, và các ngươi tước ...


Ta từng là hoàng hậu, và các ngươi tước đi vương miệng của ta; người vợ, và các ngươi giết chồng ta; người mẹ, và các ngươi cướp đi con cái ta. Chỉ máu ta còn lại: cứ lấy đi, nhưng đừng kéo dài đau khổ của ta.
-
I was a queen, and you took away my crown; a wife, and you killed my husband; a mother, and you deprived me of my children. My blood alone remains: take it, but do not make me suffer long.

Marie Antoinette

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổđấu tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Hoàng gia
Ngày sinh: 2/11/1755
Ngày mất: 16/10/1793
© 2012 Danh ngôn cuộc sống