Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng ...


Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó.
-
We should not teach children the sciences; but give them a taste for them.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống