Ta chỉ giàu có qua những gì ta cho đi, và ...


Ta chỉ giàu có qua những gì ta cho đi, và nghèo hơn chỉ qua những gì ta từ chối.
-
We are rich only through what we give, and poor only through what we refuse.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống