Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng ...


Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng các khả năng mà bạn có, và điều đó thật tuyệt vời.
-
Positive thinking will let you use the ability which you have, and that is awesome.

Zig Ziglar

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khả năngsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống