Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và ...


Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.
-
The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.

Francis Quarles

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trái timcái đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/5/1592
Ngày mất: 8/9/1644

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống