Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sùng bái là con gái của ngu ...


Sùng bái là con gái của ngu dốt.
-
Admiration is the daughter of ignorance.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống