Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó ...


Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất.
-
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chísức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống