Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy ...


Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc Chúa tạo ra không đủ tiền.
-
The fundamental evil of the world arose from the fact that the good Lord has not created money enough.

Heinrich Heine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống