Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy ...


Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc Chúa tạo ra không đủ tiền.
-
The fundamental evil of the world arose from the fact that the good Lord has not created money enough.

Heinrich Heine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống