Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự vắng mặt mài sắc tình yêu, sự hiện ...


Sự vắng mặt mài sắc tình yêu, sự hiện diện tăng cường nó.
-
Absence sharpens love, presence strengthens it.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống