Sự tức giận không bao giờ thiếu lý lẽ, ...


Sự tức giận không bao giờ thiếu lý lẽ, nhưng hiếm khi có lý lẽ tốt.
-
Anger is never without a reason, but seldom with a good one.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống