Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao ...

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.
-
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.

Aesop

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống đẹplãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 620
Ngày mất: 560BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống