Sự tồn tại hẳn sẽ không thể chịu nổi ...


Sự tồn tại hẳn sẽ không thể chịu nổi nếu chúng ta không bao giờ mơ mộng.
-
Existence would be intolerable if we were never to dream.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống