Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học ...

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.
-
Curiosity is the wick in the candle of learning.

William Arthur Ward

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học hỏitò mò

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống