Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự tò mò là một trong những tích cách vĩnh ...


Sự tò mò là một trong những tích cách vĩnh viễn và rõ rệt của tâm hồn đầy sinh lực.
-
Curiosity is one of the permanent and certain characteristics of a vigorous mind.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntò mò

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống