Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là ...


Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và thay đổi quan điểm; kẻ ngu dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự ngu dốt của chính mình.
-
True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubteth often, and changeth his mind; the fool is obstinate, and doubteth not; he knoweth all things but his own ignorance.

Akhenaton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Ai Cập
Nghề nghiệp: Tổng thống

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống