Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ ...

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ của anh ta.
-
A man's best fortune, or his worst, is his wife.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ông

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống