Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. ...


Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. Đôi khi nó khiến con người có thể chinh phục thế giới.
-
Lack of understanding is a great power. Sometimes it enables men to conquer the world.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống