Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thất vọng đột ngột đối của một hy ...


Sự thất vọng đột ngột đối của một hy vọng để lại vết thương mà sự hoàn thành tuyệt đối cho niềm hy vọng đó cũng không bao giờ xóa bỏ hết được.
-
The sudden disappointment of a hope leaves a scar which the ultimate fulfillment of that hope never entirely removes.

Thomas Hardy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống