Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật trong triết học có nghĩa là khái ...


Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với nhau.
-
Truth in philosophy means that concept and external reality correspond.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậttriết lý

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống