Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật thuần khiết không thể bị đám ...


Sự thật thuần khiết không thể bị đám đông đồng hóa; nó phải được chia sẻ bằng sự lây lan.
-
Pure truth cannot be assimilated by the crowd; it must be communicated by contagion.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtchia sẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống