Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật thuần khiết không thể bị đám ...


Sự thật thuần khiết không thể bị đám đông đồng hóa; nó phải được chia sẻ bằng sự lây lan.
-
Pure truth cannot be assimilated by the crowd; it must be communicated by contagion.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtchia sẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống