Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; ...


Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.
-
Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtnghi ngờ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống