Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. ...


Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.
-
Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống