Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. ...


Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.
-
Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống