Sự thật là một loại quả mà không nên ...


Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.
-
Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống