Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật là cuộc đời thơm ngon, kinh ...


Sự thật là cuộc đời thơm ngon, kinh khủng, quyến rũ, đáng sợ, ngọt ngào, cay đắng, và đó là tất cả.
-
The truth is that life is delicious, horrible, charming, frightful, sweet, bitter, and that is everything.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngsự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống