Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân ...


Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người.
-
Truth is the property of no individual but is the treasure of all men.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtcá nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống