Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối ...


Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá.
-
Truth never was indebted to a lie.

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtdối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống