Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật cao hơn tất cả, thậm chí ngay cả ...


Sự thật cao hơn tất cả, thậm chí ngay cả khi nó làm chúng ta khó chịu và choáng ngợp.
-
Truth above all, even when it upsets and overwhelms us.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống