Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật bao giờ cũng đơn ...


Sự thật bao giờ cũng đơn giản.

Ngạn ngữ Hy Lạp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtđơn giản

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống