Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thành công thường đến với những ai ...


Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó.
-
Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống