Sự tha thứ là mùi hương mà vi-ô-lét để ...


Sự tha thứ là mùi hương mà vi-ô-lét để lại trên gót chân đã dẫm nát nó.
-
Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống