Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự tha hóa đến từ bên ...


Sự tha hóa đến từ bên trong.
-
The rottenness comes from within.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống