Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các ...


Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.
-
Fear is the foundation of most governments.

John Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quốc giachính quyền

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826
© 2012 Danh ngôn cuộc sống