Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm ...


Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn.
-
Creativity requires the courage to let go of certainties.

Erich Fromm

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạocan đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống